Zmiany w przepisach w 2016r.

1. Zmiany w podatku dochodowym:

a) zmiana momentu rozliczania faktury korygującej i innych dokumentów korygujących. Korekta przychodów/kosztów dokonywana będzie w miesiącu wystawienia faktury korygującej, chyba, że korekta spowodowana będzie błędem rachunkowym lub oczywistą omyłką, wówczas korekta dokonywana będzie w miesiącu w którym wystawiona była faktura pierwotna (korygowana).

b) dochodzą nowe zwolnienia z podatku. Najciekawszym jest zwolnienie z podatku dochodowego (a także ZUS!!!) świadczenia, nie finansowanego z zfśs, przeznaczonego na:

  • pokrycie kosztów uczęszczania dziecka pracownia do żłobka lub klubu dziecięcego, objęcia dziecka opieką sprawowaną przez opiekuna dziennego - do wysokości 400 zł,
  • uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola – do wysokości 200 zł,
Udostępnij