Najważniejsze zmiany w ustawie o VAT od 1 października 2013

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług od października 2013r. niesie za sobą:

 1. Rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (gdzie nabywca a nie dostawca rozlicza VAT), który obejmie niektóre wyroby stalowe (półprodukty), niebezpieczne odpady zawierające metal, odpady z papieru i tektury oraz niektóre surowce wtórne.
 2. Wprowadzenie krótszych, tj. miesięcznych okresów rozliczeniowych dla podatników dokonujących sprzedaży towarów tzw. "wrażliwych", tj. niektórych wyrobów stalowych (nieobjętych mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliw i złota nieobrobionego. Podatnicy ci zostaną wyłączeni z rozliczeń kwartalnych. Dotyczyć to będzie tych podatników, u których wielkość obrotu towarami wrażliwymi przekraczała 50 tys. zł (bez kwoty VAT).
  Zmiany nie będą dotyczyły dostaw paliw dokonywanych na stacjach paliw i gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów oraz dostaw dokonywanych przez podatnika dostarczającego gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych. W tych przypadkach możliwe byłoby kwartalne rozliczanie VAT.
 3. Wprowadzenie instytucji solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy, w transakcjach tzw. towarami "wrażliwymi", tj. Niektórymi wyrobami stalowymi (nieobjętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwami i złotem nieobrobionym.
  Podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów "wrażliwych", odpowiadał solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy byłaby ograniczona do części podatku, proporcjonalnie przypadającej na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów. Byłaby stosowana w odniesieniu do transakcji o dużej wartości, tj. gdy wartość nabywanych towarów "wrażliwych" od jednego dostawcy, bez kwoty podatku, przekroczyła w miesiącu 50 tys. zł.
  Nowelizacja ustawy zawiera również przepisy dotyczące wyłączenia odpowiedzialności i kwestie dotyczące kaucji gwarancyjnej.
 4. Nowe regulacje w ustawie dotyczą m.in. zwolnienia z VAT nieodpłatnej dostawy produktów spożywczych przekazywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego.W wyniku zmiany ze zwolnienia z VAT będzie mógł skorzystać także sprzedawca takich produktów.
  Organizacje pożytku publicznego muszą prowadzić dokumentację pozwalającą na określenie przeznaczenia otrzymywanych produktów spożywczych oraz dokumentację potwierdzającą wykorzystanie tych produktów na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Organizacja pożytku publicznego, która nie spełni tych wymagań, zostanie zobowiązana do zapłaty VAT od otrzymanych nieodpłatnie produktów spożywczych.

 

kalkulator-odsetkowy

O Firmie

Nazywam się Agnieszka Szyszka. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zdobyłam w 2007 roku, po zdaniu egzaminu państwowego zostałam wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 10779. Czytaj więcej...

Gościmy

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
106255