Zmiany w VAT od 1 lipca 2015 roku!

Dla większości przedsiębiorców jedyną odczuwalną zmianą, która wchodzi w życie z dniem 1.07.2015 roku jest możliwość odliczenia 50% VAT od paliwa tankowanego do samochodów osobowych.

Pozostałe zmiany dotyczą poszczególne grupy przedsiębiorców, które:

  • handlują komputerami, telefonami, konsolami (przy transakcji powyżej 20 tyś.) – pkt.1
  • prowadzą działalność zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną z VAT, a także niepodlegającą VAT – pkt.2

Wprowadzono także kosmetyczne zmiany związane z ulgą na złe długi (pkt. 3)

1. Zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia:

  • Rozszerzono zakres towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia m.in. o notebooki, laptopy, tablety, telefony komórkowe (w tym smartfony), konsole do gier, -
  • Wprowadzenie limitu, od którego stosuje się powyższy mechanizm do kwoty 20 000 zł dla jednolitej gospodarczo transakcji,
  • Wprowadzenie obowiązku składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji podsumowujących zawierających informacje o dokonanych transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem na terenie kraju,
  • Ograniczenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do sytuacji, gdy nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

2. Zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku):

  • Nowa proporcja przy odliczaniu VAT w odniesieniu do nabywanych towarów i usług wykorzystywanych dla celów mieszanych, tzn. do działalności podlegającej VAT, jak i działalności nieobjętej VAT, (tzw. prewspółczynnik) oraz w przypadku wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i celów innych (w tym prywatnych),
  • Minister Finansów określił przykładowe sposoby obliczania proporcji, a także zasad postępowania w przypadku zmiany zakresu wykorzystania zakupionych towarów i usług w drodze korekty.

3. Pozostałe zmiany:

  • Wprowadzono możliwość skorzystania z ulgi na złe długi wierzyciela, którego z jego dłużnikiem łączą powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy
  • Nie będzie już obowiązku korekty w przypadku, gdy dłużnik pozostaje w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji

kalkulator-odsetkowy

O Firmie

Nazywam się Agnieszka Szyszka. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zdobyłam w 2007 roku, po zdaniu egzaminu państwowego zostałam wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 10779. Czytaj więcej...

Gościmy

Odwiedza nas 591 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
105206