ZUS bez pracowników

ZUS bez pracowników
Kategoria: Ważne terminy

Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy - jeżeli składki są opłacane wyłącznie za siebie, (tj. nie zatrudnia się

...
Udostępnij

ZUS z pracownikami

ZUS z pracownikami
Kategoria: Ważne terminy

Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - jeżeli opłaca się

...
Udostępnij

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy
Kategoria: Ważne terminy

Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28).

Termin wpłaty zaliczki PIT-5 na podatek dochodowy od

...
Udostępnij