Opodatkowanie sprzedaży samochodu

VAT

Sprzedaż samochodu firmowego co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej (aktualnie 23%). Jednak istnieją wyjątki od tej zasady.

Pierwszy z nich to zwolnienie z VAT sprzedaży samochodu firmowego. Występuje ono w sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje samochód wyłącznie w działalności gospodarczej zwolnionej z podatku VAT i przy zakupie tego samochodu nie posiadał prawa do odliczenia podatku VAT.

Kolejnym korzystnym rozwiązaniem jest opodatkowanie sprzedaży samochodu na zasadzie VAT-marża. Do 2013 roku organy podatkowe nie pozwalały na takie działania, uznając, iż system marży może być zastosowany tylko do towarów handlowych. Nie było to zgodne z uregulowaniami unijnymi, jednak stanowisko organów było jednolite w tym zakresie. Zmieniło się to w 2014 roku. Zaczęły pojawiać się pierwsze interpretacje uznające, iż jeśli sprzedaż środka trwałego spełnia wymogi art. 120 ustawy o VAT, możliwe jest zastosowanie marży. Oznacza to, że można zastosować system marży w przypadku:

  • zakupu samochodu na umowę kupna sprzedaży od osoby fizycznej,
  • zakup od firmy - która nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT,
  • albo zakup od czynnego płatnika na FV VAT-Marża,

Jeśli sprzedamy samochód na fakturę VAT-marża po cenie niższej niż cena zakupu, to nie wyjdzie nam podatek VAT do zapłaty. Jeśli cena sprzedaży będzie wyższa niż cena nabycia, zapłacimy VAT od różnicy między tymi dwoma wartościami.

Jeszcze jedna ważna rzecz o której warto wspomnieć gdy rozważamy sprzedaż samochodu firmowego. Jeśli przy zakupie samochodu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, można go przekazać na cele osobiste. Takie przekazanie nie będzie podlegało VAT (jeśli przysługiwało choćby częściowe odliczenie VAT od zakupu samochodu, przekazanie również będzie opodatkowane). W ten sposób możemy uniknąć zapłaty podatku VAT.

System korekt:

Ze sprzedażą samochodu firmowego wiąże się jeszcze jedna sprawa – system korekt. Jeżeli sprzedaż samochodu następuje przed upływem 60 miesięcy (12 jeśli wartość samochodu nie przekracza 15 000 zł), konieczna będzie korekta podatku VAT naliczonego. W przypadku
odliczenia 100% podatku VAT od zakupu, przy sprzedaży konieczna będzie korekta na minus, proporcjonalnie do okresu użytkowania, który minął od daty nabycia. W przypadku odliczenia tylko 50% podatku może okazać się, że korekta będzie na plus - tym samym będzie można odzyskać odliczony podatek w związku z faktem, że sprzedaż będzie opodatkowana stawką 23% VAT.

PODATEK DOCHODOWY:

Niestety w podatku dochodowym nie mamy zbyt wielu możliwości optymalizacji podatkowej. Każdy przychód z działalności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nawet jeśli wycofamy samochodu, aby przychód ze zbycia samochodu był zwolniony z opodatkowania, musi minąć co najmniej 6 lat, licząc od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany z działalności.

Warto jednak pamiętać, że jeśli auto nie zostało jeszcze całkowicie zamortyzowane, to niezamortyzowana część może stanowić koszt firmowy jednorazowo w dacie sprzedaży samochodu.

Powyższe zasady nie dotyczą samochodów prywatnych do których prowadzona jest kilometrówka. Sprzedaż takich samochodów jest sprzedażą majątku osobistego.

kalkulator-odsetkowy

O Firmie

Nazywam się Agnieszka Szyszka. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zdobyłam w 2007 roku, po zdaniu egzaminu państwowego zostałam wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 10779. Czytaj więcej...

Gościmy

Odwiedza nas 602 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
105212